Pożyczka a kredyt – czym się różnią?

Pożyczka a kredyt – czym się różnią?

Często używamy zamiennie terminów pożyczka i kredyt, nieświadomi występujących między nimi różnic. Podstawą do definiowania tych propozycji wsparcia finansowego jest podmiot przekazujący środki. Innymi rozbieżnościami mogą być także koszty otrzymanej pomocy czy dokumenty regulujące współpracę między stronami. Znajomość różnic pomiędzy wymienionymi rozwiązaniami pozwoli wybrać w przyszłości możliwość spełniającą nasze oczekiwania i potrzeby, bez ewentualnego rozczarowania.

Czym jest kredyt?

Kredyt jest produktem finansowym oferowanym przez bank. Wypłaca on określone środki pieniężne na wcześniej wykazany przez klienta cel. Podstawą do wypłacenia kredytu jest umowa (zawsze pisemna), która dokładnie określa warunki przyznania i spłaty należności. Usługa jest dodatkowo płatna – klient spłaca nie tylko pożyczoną kwotę, ale także prowizję, której wysokość określana jest w umowie. Aby otrzymać pozwolenie na kredyt, bardzo ważne jest posiadanie zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – co to jest?

Zanim bank wyda decyzję co do przyznania kredytu, musi dokonać dokładnej analizy sytuacji klienta. Zdolność kredytowa to inaczej możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Dzięki informacjom na temat uzyskiwanego dochodu oraz historii kredytowej bank przewiduje, czy klient będzie w stanie pokryć całe zobowiązanie. Historia kredytowa natomiast to informacje gromadzone przez BIK, ukazujące wcześniej zaciągnięte kredyty przez klienta i sposób ich spłacania, co dodatkowo pozwala sprawdzić wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy.

Przyznanie kredytu – jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać kredyt, należy zebrać odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w siedzibie banku. Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość, potrzebne są także papiery zaświadczające o dochodach klienta. Istotne dla banku są nie tylko zarobki zainteresowanego, ale także rodzaj umowy z pracodawcą. Większość formalności można załatwić drogą internetową, jednak finalizacji procesu dokonuje się w siedzibie banku.

Czym jest pożyczka?

Pożyczki może udzielać dowolny podmiot, a umowa będąca podstawą do określenia zasad udzielenia wsparcia finansowego nie zawsze musi być spisana. Umowa może być zawarta ustnie, jeśli kwota pożyczki nie przekracza 1000 zł. Pożyczkobiorca nie musi informować, na jaki cel zostaną przeznaczone otrzymane pieniądze, a sposób spłaty należności określają obie strony. Przedmiotem pożyczki nie muszą być pieniądze, mogą być to także rzeczy materialne.

Różnice między kredytem a pożyczką

Podsumowując, pożyczka różni się od kredytu przede wszystkim podmiotem udzielającym wsparcia. Rozbieżności można dopatrywać się także w umowach regulujących zasady otrzymania środków. W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może być bezpłatna i nie musi opierać się na umowie pisemnej. Do otrzymania kredytu konieczna jest zgoda banku, wydawana na podstawie zdolności kredytowej klienta. Drugiego rodzaju wsparcie finansowe nie wymaga takiego rozeznania. Istnieją podmioty, gdzie w ofercie możliwa jest nawet pożyczka na 500+.

You may also like

Najlepsze sposoby na wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie

Najlepsze sposoby na wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie

Wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie może być kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w uzyskaniu korzystnego finansowania. Jako ekspert w...

Dlaczego panele słoneczne to coraz popularniejsze rozwiązanie dla rolników?

Dlaczego panele słoneczne to coraz popularniejsze rozwiązanie dla rolników?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rolniczym, rolnicy szukają innowacyjnych rozwiązań, aby zoptymalizować swoje gospodarstwa pod względem zarówno produkcji, jak i zrównoważonej...

Jakie usługi oferuje doradca rolniczy?

Jakie usługi oferuje doradca rolniczy?

W świecie rolnictwa, gdzie zmieniające się warunki środowiskowe, technologiczne innowacje i złożone wyzwania rynkowe stanowią codzienność, rola doradcy rolniczego nabiera...

Jakie są najlepsze warunki do siewu grochu?

Jakie są najlepsze warunki do siewu grochu?

Groch do siewu jest jednym z popularnych gatunków roślin strączkowych, który uprawiany jest zarówno w celach komercyjnych, jak i amatorskich....

Back to Top