Jak uniknąć kary za samowolę budowlaną w 2020 roku?

Jak uniknąć kary za samowolę budowlaną w 2020 roku?

Nowy rok to przeważnie nowe plany na życie. Bardzo często pojawia się w nich budowa domu, który będzie rodzinną ostoją. Dla innych wybudowanie garażu, czy też tak zwana dobudówka także będzie spełnieniem marzeń. Należy jednak pamiętać, że przed podjęciem jakichkolwiek działań, nie wystarczy załatwienie planu architektonicznego. Niezbędne w pierwszej kolejności jest załatwienie pozwolenia na budowę lub też zgłoszenie planowanej inwestycji. W przeciwnym wypadku organy administracyjne mogą podjąć decyzję o zburzeniu domu, czy garażu, ponieważ uznają te działania za samowolę budowlaną.

Samowola budowlana – co to jest?

Samowola budowlana określana jest na podstawie ustawy Prawo budowlane. Niestety nie ma w niej konkretnej definicji tego terminu, ani też nie znajduje się on w żadnych aktach normatywnych. Mimo to można wyodrębnić jej powszechne znaczenie.

Samowola budowlana pojawia się w przypadku budowy jakiegokolwiek obiektu, który nie otrzymał zgody na budowę, nie został zgłoszony lub został wydany sprzeciw do zgłoszenia. Ponadto samowolą budowlaną jest także przystąpienie do robót budowlanych bez wymaganej zgody na to.

Co wymaga pozwolenia na budowę?

Na podstawie wyliczenia negatywnego ustawodawca określa, które inwestycje wymagają wcześniejszego pozwolenia na budowę, a które tylko i wyłącznie zgłoszenia o budowie. Natomiast art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane określa jakie budynki nie wymagają pozwolenia.

W przypadku zgłoszenia ustawodawca określa jakie inwestycje tego wymagają, na podstawie art 30 ustawa Prawo budowlane. W większości wyliczeń pokrywać się będą one z art. 29. Dlatego też można łatwo dojść do wniosku, że inwestycje niewymagające pozwolenia na budowę należy tylko zgłosić.

Zalegalizowanie samowoli budowlanej

Urzędem, który sprawdza i orzeka o ewentualnej samowoli budowlanej, jest Nadzór Budowlany. W większości przypadków, gdy zostanie stwierdzona samowola, orzeka on konieczność rozbiórki wybudowanego albo znajdującego się jeszcze w budowie obiektu. Niekiedy może także wydać decyzję o odstąpieniu od planowanej realizacji robót.

Istnieją jednak zapis w ustawie, który przewiduje wystąpienie wyjątków. Jest nim amnestia budowlana, czyli legalizacja samowoli budowlanej. Nadzór budowlany powołując się na zapisy art. 48 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wstrzymuje wcześniej wydaną decyzję, jeśli spełnione zostaną określone w nim warunki. Ponadto inwestor musi przedstawić dokumenty wymienione w art. 48 ust. 3 o zgodności budowy z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.

You may also like

Hala namiotowa – idealne miejsce na event

Hala namiotowa – idealne miejsce na event

Chcesz zorganizować event, ale nie wiesz, w jakim miejscu mógłby się odbyć? Szukasz najlepszych rozwiązań? Poznaj hale namiotowe i dowiedz...

Pergole tarasowe – jaką wybrać?

Pergole tarasowe – jaką wybrać?

Zazwyczaj tarasy zadaszone, jednak zdarzają się też takie, które nie mają takiego rozwiązania. Z pomocą wtedy przychodzą markety budowlane i...

Oświetlenie ogrodu – jak je wybrać?

Oświetlenie ogrodu – jak je wybrać?

Ogród to jedno z tych miejsc, które szczególnie rzuca się w oczy sąsiadom i osobom przechodzącym tuż obok niego. Jeśli...

Jakie są zalety świateł LED?

Jakie są zalety świateł LED?

Powszechnie stosowane niegdyś standardowe żarówki, coraz częściej wypierają LEDy. Nowoczesna technologia, która pozwala uzyskać dosyć duże oszczędności, podbija serca wielu...

Back to Top