Pandemia koronawirusa dotyka nie tylko wielkie miasta, ale także wsie, gdzie może to być szczególnie odczuwalne po jej ustaniu. W związku z tym Rząd postanowił wprowadzić regulacje prawne i rozwiązania, które pomogą uchronić także rolników przed stratami związanymi z kwarantanną. Tarcza Antykryzysowa została przedstawiona 7 kwietnia, już po niezbędnych poprawkach.

Zasiłek dla rolników i pracujących z nimi domowników

Informacje płynące z mediów są bardzo optymistyczne, choć każdy zdaje sobie sprawę z tego, że oferowana pomoc nie będzie w stanie pokryć wszystkich strat. W sytuacji, gdy rolnik i domownicy, którzy wraz z nim zajmują się gospodarstwem, zostaną poddani kwarantannie, nadzorowi epidemiologicznemu, czy też zostaną odizolowani w szpitalu z powodu stwierdzenia u nich COVID-19, mogą liczyć na pomoc państwa.

Wszyscy otrzymają zasiłek w wysokości 1300 złotych, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto Rząd zapowiada także uruchomienie niezbędnych instrumentów, które umożliwią prosperującym w sektorze rolno-spożywczym przedsiębiorcom zachować ciągłość działalności, ale tylko na poszczególnych etapach produkcyjnych i dystrybucji. Skąd taki pomysł? Otóż jest to rozwiązanie, które jest niezbędne z punktu widzenia konsumenta. Zapewniając ciągłość działania tych przedsiębiorstw, zapewnia się jednocześnie dopływ żywności na sklepowe półki w ekstremalnie trudnych warunkach, jakie obecnie panują.

Uproszczone procedury PROW

Rząd ogłosił także wprowadzenie uproszczonych procedur związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mają one polegać na znacznym ułatwieniu załatwiania spraw urzędowych bez konieczności osobistego stawienia się wnioskodawców w urzędzie. Ponadto ułatwienia mają także dotyczyć przywrócenia, w których nie zostały spełnione warunki, dotrzymany termin lub wykonane zobowiązania, przez rozwój pandemii koronawirusa.

Jak zapowiada Rada Ministrów, mają pojawić się ograniczenia czasowe dla osób, które nie ukończyły szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Również sprawdzanie stanu technicznego maszyn, które służą do podawania środków ochrony roślin, ma zostać ograniczone czasowo. Według zapowiedzi projekt ustaw i regulacji ma teraz trafić do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowany jeszcze przed Wielkanocą. Przepisy będą jednak obowiązywać dopiero po świętach, gdyż wydane muszą być jeszcze stosowne rozporządzenia.

Dodaj komentarz