Kiedy jest potrzebny i na czym polega nadzór budowlany?

Kiedy jest potrzebny i na czym polega nadzór budowlany?

Projektant i jego praca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do stworzenia projektu wymarzonego domu. Wielu inwestorów zleca im także nadzór autorski nad budową, ale tylko w zakresie zgodności realizacji prac z planem oraz uzgadniania ewentualnych rozwiązań zamiennych. Obowiązek zapewnienia nadzoru może również zostać nakreślony przez decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak tylko w przypadku wysoce skomplikowanych robót budowlanych lub wpływu na środowisko. Uchylanie się od obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego lub jego wykonywanie niedbale może skutkować jego pociągnięciem do odpowiedzialności zawodowej.

Kiedy ustanawiany jest nadzór autorski?

O tym, czy będzie niezbędne prowadzenie nadzoru autorskiego, rozstrzyga właściwy dla danego miejsca organ administracji architektoniczno-budowlanej, który musi uzasadnić swoje stanowisko. Decyzję o wymaganiach podejmuje wspomniany organ w decyzji o pozwoleniu na budowie. Celem wprowadzenia nadzoru jest zagwarantowanie prawidłowego przebiegu prac, zgodnie z projektem.

Obowiązkiem inwestora jest zapewnienie procesu budowy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto jest on zobligowany do opracowania projektu budowlanego i nadzoru nad przebiegiem prac budowlanych osobie, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Sporządzenie umowy o pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego

Umowa o nadzór autorski jest wymagana prawnie, gdyż wynika to z aktu administracyjnego, ale tylko w przypadku, gdy roboty budowlane są skomplikowane lub wymagają niezbędny zmian w planie prac i projekcie budowy. Warto mieć tego świadomość, gdyż można niepotrzebnie narazić się na konsekwencje administracyjne, które niekiedy mogą być bardzo dotkliwe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o słuszności postępowania i zawarcia umowy o pełnienie nadzoru autorskiego można skorzystać z porady prawnej, z zakresu budownictwa.

Nadzór autorski – na czym polega?

Nadzór autorski obejmuje kilka istotnych rzeczy swym działaniem. Przede wszystkim jest to kontrola zgodności co do realizacji inwestycji z planem budowy. Ponadto czuwanie podczas wszelkich prac, w szczególności nad zgodnością rozwiązań technicznych, użytkowych i materiałowych z projektem i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W celu weryfikacji wszystkich zadań niezbędne jest także stała lub przynajmniej regularna obecność projektanta na miejscu prac, a w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwosci – rozwianie ich.

You may also like

Stonowane lub drapieżne – jak nosić podkolanówki?

Stonowane lub drapieżne – jak nosić podkolanówki?

Trudno o bardziej zmysłowe i kobiece skarpety niż podkolanówki. Subtelne modele podkreślają delikatną naturę każdej pani, z kolei grubsze i...

Modnie i wygodnie w domu? TAK!

Modnie i wygodnie w domu? TAK!

Wiele kobiet nie przywiązuje wagi do tak zwanych ubrań domowych. Przeważnie są to stare (często jeszcze licealne), wyciągnięte T-shirty, poplamione...

Od czego zacząć przygodę z grą w baseball?

Od czego zacząć przygodę z grą w baseball?

Baseball to bardzo piękny sport, choć jeszcze mało popularny w Europie. Będąc zawodowym zawodnikiem najlepszej ligi świata MLB można zarabiać...

Zabezpieczenia antywłamaniowe do domu

Zabezpieczenia antywłamaniowe do domu

Zapewnienie odpowiedniej ochrony osób i mienia zazwyczaj zleca się wyspecjalizowanym do tego typu zadań firmom ochroniarskim. Niestety, nie wszyscy mogą...

Back to Top