Chcesz ściąć drzewo? Pamiętaj o przepisach

Chcesz ściąć drzewo? Pamiętaj o przepisach

Przepisy związane z wycinką drzew nie są jasne dla wszystkich. Wynika to z częstych nowelizacji ustawy, dlatego chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości właścicieli posesji, w tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje z tym związane. Kiedy można wyciąć drzewo i krzew, w jakich sytuacjach jest to niemożliwe i kiedy należy postarać się o stosowne pozwolenie?

Wycinanie drzew bez pozwolenia – czy jest możliwe?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieje możliwość wycinki drzew bez pozwolenia – wystarczy, że drzewo rośnie na terenie nieruchomości, którego jesteśmy właścicielami. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy usuwanie drzewa nie jest związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i gdy nie chcemy później sprzedawać roślin.

To jednak nie wszystko! Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w niektórych przypadkach wycinka drzew będzie musiała zostać zgłoszona do urzędu gminy. Ma to miejsce w sytuacji, gdy obwód pnia drzewa, mierzony na wysokości 5 metrów od ziemi, przekracza:

  • 80 cm, co dotyczy takich drzew, jak topola, klon (jednolistny i srebrzysty) oraz wierzba;
  • 65 cm, co dotyczy, takich drzew, jak kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny oraz robinia akacjowa;
  • 50 cm, co dotyczy pozostałych gatunków drzew.

Oczywiście zamiar wycinania drzew i krzewów należy zgłosić również w przypadku wykorzystania ich w działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o drzewa owocowe czy też krzewy ozdobne, w zdecydowanej większości przypadków można wycinać je bez zgłoszenia i pozwolenia. Wyjątkiem są rośliny znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub umiejscowionej na terenach zieleni.

Warto wiedzieć! Zezwolenia wymagać będzie wycinka drzew, które znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, a także na obszarach objętych ochroną krajobrazową (np. na terenie parku narodowego czy rezerwatu przyrody).

Wycinka drzew – procedury

Jeżeli jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wycinki drzewa, niezbędne jest zwrócenie się do stosownego urzędu. Możemy w tym celu pobrać gotowy formularz (np. ze strony urzędu gminy), w którym znajdą się imię i nazwisko właściciela, oznaczenie nieruchomości, na terenie której rośnie drzewo, a także mapka, która określa umiejscowienie rośliny na danym terenie.

Oględzin dokonuje urzędnik, który w określonym terminie pojawi się na miejscu i przeprowadzi wszelkie niezbędne prace – w tym określenie gatunku drzewa, a także zmierzenie obwodu jego pnia na wysokości 5 metrów. Potem pozostaje nam oczekiwanie na decyzję, a konkretnie sprzeciw – może on zostać zgłoszony w terminie 14 dni od oględzin, a jeżeli go nie będzie, możemy wyciąć drzewo.

Na usunięcie drzewa mam 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin – jeżeli tego nie zrobimy, niezbędne będzie dokonanie kolejnego zgłoszenia.

You may also like

Najlepsze sposoby na wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie

Najlepsze sposoby na wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie

Wybór odpowiedniego doradcy kredytowego w Warszawie może być kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w uzyskaniu korzystnego finansowania. Jako ekspert w...

Dlaczego panele słoneczne to coraz popularniejsze rozwiązanie dla rolników?

Dlaczego panele słoneczne to coraz popularniejsze rozwiązanie dla rolników?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku rolniczym, rolnicy szukają innowacyjnych rozwiązań, aby zoptymalizować swoje gospodarstwa pod względem zarówno produkcji, jak i zrównoważonej...

Jakie usługi oferuje doradca rolniczy?

Jakie usługi oferuje doradca rolniczy?

W świecie rolnictwa, gdzie zmieniające się warunki środowiskowe, technologiczne innowacje i złożone wyzwania rynkowe stanowią codzienność, rola doradcy rolniczego nabiera...

Jakie są najlepsze warunki do siewu grochu?

Jakie są najlepsze warunki do siewu grochu?

Groch do siewu jest jednym z popularnych gatunków roślin strączkowych, który uprawiany jest zarówno w celach komercyjnych, jak i amatorskich....

Back to Top