WKG rozwija ofertę dla sektora rolniczego i rozpoczyna sprzedaż kred pastewnych

Podstawą działalności WKG jest przetwarzanie i sprzedaż surowców mineralnych, głównie produktów wapienniczych (kruszonych i mielonych). Grupa wprowadziła do sprzedaży produkty (kredy pastewne)